Sociālā atbildība

Ilgtspējas stratēģiju veido integrēta pieeja, sabalansējot vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības aspektus.

Sociālā atbildība

Sniedzot vērtību mūsu klientiem un apliecinot savas spējas ilgtermiņā.

“Eco Baltia vide” konsekventi ievieš nelaimes gadījumu politiku “0”, nodrošinot drošu darba vidi un uzņemoties atbildību par darba drošību visiem darbiniekiem. Pievēršam lielu uzmanību darbinieku izglītībai, labklājībai un dažādībai, veidojot labvēlīgus apstākļus individuālai attīstībai un komandas sadarbībai. “Izaugsmes akadēmiju” jau ir pabeiguši un turpina apguvi vairāk nekā 50 darbinieki. Vienlaikus turpinām veicināt iekšējo līderu attīstību, atbalstot darbiniekus profesionālajā un personīgajā izaugsmē: komandas vadība, projektu vadība, stresa vadība, LEAN pamatprincipi un procesu optimizēšana, kā arī pārdošanas prasmes.

Mēs esam Misiju Nulle harta dalībnieki un atbalstītāji, kas simbolizē mūsu nostāju attiecībā uz darbinieku veselību un drošību kā uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību.

“Eco Baltia vide” uzņēmums sadarbojamies ar biedrību “Taureņa Efekts”, katru gadu  ziedojot vairāk nekā vienu tonnu tekstilizstrādājumu bērnu namam. Tāpat turpinām sekmīgu sadarbību ar “Latvijas Neredzīgo biedrību”, nodrošinot speciālās norādes uz šķirojamo atkritumu konteineriem.

 

Īstermiņa mērķi (2023-2024)

 • Līdz 2024. gadam biznesa stratēģiju plānošanā iesaistīt vismaz 100 uzņēmumu iekšējos līderus
 • Līdz 2024. gadam  vairāk nekā 50% darbiniekus iekļaut dažādās attīstības un izaugsmes apmācībās
 • Ik gadu organizēt  vismaz četrus plašus sabiedriski izglītojoši pasākumus, lai veicinātu aprites ekonomiku un ilgtspējīgu atkritumu šķirošanu

Vidēja termiņa mērķi (2025-2029)

 • Samazināt negadījumu skaitu uz 100 personām līdz <1 negadījumam
 • Ik gadu organizēt  vismaz četrus plašus sabiedriski izglītojoši pasākumus, lai veicinātu aprites ekonomiku un ilgtspējīgu atkritumu šķirošanu
 • Izveidot koncepciju Talantu akadēmijas paplašināšanai līdz Eco Baltia International Talent Academy
 • Vairāk nekā 90% darbiniekus iekļaut dažādās attīstības un izaugsmes apmācībās

Ilgtermiņa mērķi (2030-2050)

 • Sasniegt mērķi “Nulle negadījumi” darbavietā
 • Aizsargāt cilvēkus un apkārtējo vidi, veicinot turpmāko labklājību
 • Pozitīvi ietekmēt sabiedrību, nodrošinot sociālo, ekonomisko un vides vērtību un tās ilgtspēju.
 • Izglītot 5 miljonus patērētāju visā pasaulē par atkritumu šķirošanu un  to pārstrādi