Korporatīvā pārvaldība

Ilgtspējas stratēģiju veido integrēta pieeja, sabalansējot vides, sociālās atbildības un korporatīvās pārvaldības aspektus.

Korporatīvā pārvaldība

Uzņēmējdarbība balstās uz godīguma un ētikas principiem ikvienā biznesa posmā, sekmējot ilgtspējīgu izaugsmi.

Mūsu uzņēmumu pamatmērķis ir radīt katru turpmāko vienību, izmantojot mazāk resursu nekā iepriekšējā ražojuma ciklā.  Šim mērķim mēs pastāvīgi sekojam tehnoloģiju attīstībai, ieguldām inovācijās un jaunās iekārtās, lai saglabātu savu konkurētspēju Eiropas tirgū un nostiprinātu pozīcijas.

Mēs augstu vērtējam un pielietojam KAIZEN pieeju un LEAN metodes biznesa procesos, kas ļauj mums nepārtraukti pilnveidoties un optimizēt darbību.

“Eco Baltia” uzņēmumi ir aktīvi biedri Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijā, Latvijas Darba devēju konfederācijā un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrībā, atspoguļojot mūsu apņemšanos uzņēmējdarbības uzlabošanai un kopējās ilgtspējības attīstībai.

Īstermiņa mērķi (2023-2024)

 • “Nulles incidenti” ar juridiskām neatbilstībām un finansiālām sankcijām
 • “Eco Baltia vide” klientu vērtējuma rekomendācijas indekss  NPS > 30
 • Vadošais  atkritumu apsaimniekotājs bāzes tirgos
 • Ieviest pilnīgu ENVI (vides) nodaļas starpvalstu integrācijas procesu
 • Rīkot  starptautiskas likumdošanas atjauninājumu sapulces ik kvartālu

Vidēja termiņa mērķi (2025-2029)

 • “Eco Baltia vide” klientu vērtējuma rekomendācijas indekss  NPS > 50
 • Vadošais vides pārvaldības un plastmasas pārstrādes dalībnieks galvenajos tirgos
 • Pabeigt pilnīgu ENVI (vides) nodaļas starpvalstu integrācijas procesu
 • >90% darbinieku atalgojums ir atbilstoši tirgus vidējajam līmenim

Ilgtermiņa mērķi (2030-2050)

Ceļā uz aprites ekonomiku:

 • Attīstīt un paplašināt sadarbību ar starptautiskiem vides un ilgtspējas līderiem, un  aprites ekonomiku saistītām organizācijām
 • Kļūt par līderi aprites ekonomikas jautājumos
 • Piedāvāt klientiem inovatīvus un ilgtspējīgus pakalpojumus un risinājumus
 • Samazināt plastmasas atkritumu nonākšanu vidē