Turpinām augt un attīstīties

Izaugsmi balstām ilgtspējībā, tādā veidā sekmējot savu ieguldījumu aprites ekonomikā.

ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēma

2008. gadā AS “Iterum” tika izstrādāta, ieviesta un sertificēta kvalitātes un vides pārvaldības sistēma atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 standartu prasībām. Savukārt 2018. gadā uzņēmumā tika izstrādāta, ieviesta un sertificēta arī energopārvaldības sistēma atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām. Vadības sistēmu ieviešanas rezultātā uzņēmuma darbība ir kļuvusi efektīvāka.

 

ISO 50001:2018 – škiroto materiālu pārstrāde. Citu plastmasas materiālu ražošana.