Mūsdienīga polimēru testēšana

Mūsu laboratorijas mērķis ir testēt polimēru materiālus, iepakojumu un produktus, lai palīdzētu noteikt to atbilstību aprites ekonomikas prasībām.

Laboratorijas metodes

Mūsu laboratorija tuvojas akreditācijas procesa noslēgumam saskaņā ar LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standartu, kas uzsver precizitāti un uzticamību paraugu testēšanā. Šis process nodrošina visaptverošas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešanu, augsti kvalificēta personāla iesaistīšanos, kas regulāri piedalās starptautiskās kompetences pārbaudēs, un mūsdienīgas testēšanas iekārtas izmantošanu. Laboratorijas darbību vadību nosaka efektivitātes un nepārtrauktas uzlabošanas principi, ieskaitot LEAN metodoloģiju, kas atspoguļo tās apņemšanos ievērot stingros testēšanas un kalibrēšanas standartus.

Polimēru masas plūsmas ātruma (MFR) un tilpuma plūsmas ātruma (MVR) noteikšana termoplastiem
ISO 1133-1:2022
Pelnu satura noteikšana
ISO 3451-1:2019
Diferenciālā skenēšanas kalorimetrija (DSC)
ISO 11357-3:2018
FTIR – Furjē transformācijas infrasarkanā spektroskopija

Sazinieties ar mums, lai iegūtu sīkāku informāciju

Paraugi testēšanai tiek pieņemti pirmdienās – piektdienās no 9.00 līdz 16.00.