Atpakaļ pie jaunumiem
21 aprīlis, 2024

20% “PET Baltija” pārstrādāto PET pudeļu ir ar neatdalāmiem korķiem

Baltijā lielākais PET (polietilēntereftalāta) pārstrādes uzņēmums AS “PET Baltija” šī gada janvārī pārstrādājis 4487 tonnas PET pudeļu, no kurām katra piektā pudele ir ar neatdalāmu korķi. Šādu prasību ražotājiem noteikusi Eiropas Savienības (ES) Direktīva par plastmasas izstrādājumu kaitējuma uz vidi ierobežošanu, kas ir daļa no plašākas aprites ekonomikas veicināšanas stratēģijas Eiropas līmenī.

Galvenais Direktīvas* mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu daudzumu, kas nekontrolēti nonāk apkārtējā vidē vai uz apglabāšanu poligonos, priekšroku dodot ilgtspējīgiem un netoksiskiem atkārtoti izmantojamiem izstrādājumiem. Šī gada 1. janvārī Direktīva pārņemta arī Latvijas likumdošanā**, nosakot pārejas periodu līdz šī gada 1. jūlijam. Sākot ar 2. jūliju, tirdzniecībā drīkstēs nonākt tikai tāda vienreizlietojamu dzērienu tara, kam no plastmasas izgatavotie korķīši un vāciņi nav atdalāmi no iepakojuma, tostarp PET pudelēm, tetrapakām un citu plastmasas saturošiem kompozītmateriālu iepakojumiem.

“PET Baltija” rūpnīcā Jelgavā darbojas vairākas pārstrādes iekārtas, kas spēj efektīvi pārstrādāt PET pudeles, tostarp ar plastmasas korķīšiem, nezaudējot materiāla kvalitāti un vienlaikus veicinot plastmasas pārstrādes apjomus.

“PET Baltija” valdes priekšsēdētāja Jūlija Zandersone informē: “PET pudeles veido būtisku daļu – ap 30% no pārstrādei sagatavotā plastmasas materiāla. Jau no 2025. gada Eiropas Savienība noteikusi, ka dzēriena iepakojumu ražošanā būs jāizmanto 25% pārstrādātas plastmasas, savukārt no 2030. gada – jau 30%. Tomēr PET pudeli, bez pašas pudeles, veido arī citi komponenti – korķis, etiķete un vēl pa kādam mārketinga materiālam. “PET Baltija” veic pārstrādi ne tikai pašām pudelēm, bet arī korķiem un etiķetēm. Mūsu tehnoloģiskie risinājumi roku rokā ar jaunajām Eiropas prasībām ļaus palielināt korķu pārstrādes apjomus, sekmējot, ka visi pudeles elementi ir 100% pārstrādājami. Tas ir plats solis pārstrādes nozarei un tādejādi kopējā vides saglabāšanas politikā un otrreizējo materiālu noieta veicināšanā.”

 

  1. gadā “PET Baltija” kopumā pārstrādājis 45 094 tonnas PET pudeļu, saņemot materiālu gan no Latvijas, gan ārzemju partneriem.

Kā stāsta SIA Depozīta Iepakojuma Operators (DIO) ražošanas un finanšu direktore Diana Imaka, PET pudeles pēc apjoma ir lielākā iepakojumu grupa depozīta sistēmā, turklāt sistēmas ietvaros tiek apsaimniekots pilnīgi viss plastmasas iepakojums: “Depozīta sistēma ir praktisks veids, kā mēs varam apsaimniekot dabā visbiežāk sastopamos dzērienu iepakojumus. Līdztekus sistēma veicina arī sīko plastmasas atkritumu, piemēram, plastmasas pudeļu korķīšu, savākšanu. Lai gan PET pudeles korķis kādam var šķist niecīga vienība, tas sver apmēram divus gramus un tādējādi sastāda 5 – 8% no pudeles kopējā svara, atkarībā no tās tilpuma. Kopumā 2023. gadā DIO pārstrādes uzņēmumam “PET Baltija” otrreizējai pārstrādei nodeva vairāk nekā 400 tonnas korķu. Jau depozīta sistēmas darbības sākumā aicinājām iedzīvotājus nenoņemt korķīšus no tukšajiem PET iepakojumiem, lai nodrošinātu to pārstrādi, un rezultāts ir acīmredzams – lielākā daļa PET iepakojumu depozīta sistēmā tiek nodota ar visiem korķīšiem. Vienlaikus jāpiebilst, ka jau šobrīd liela daļa dzērienu ražotāju tirgū laiž dzērienu iepakojumus ar piestiprinātiem korķīšiem, lai vēl vairāk mazinātu sīko plastmasas atkritumu nonākšanu dabā un veicinātu to pārstrādi,” skaidro D. Imaka.

 

* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/ALL/?uri=CELEX%3A32019L0904

** Likums par “Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanu”: https://likumi.lv/ta/id/323733-plastmasu-saturosu-izstradajumu-paterina-samazinasanas-likums

 

Par AS “PET Baltija”:

“PET Baltija” ir viens no lielākajiem PET pārstrādes uzņēmumiem Ziemeļeiropā un lielākais PET pārstrādes uzņēmums Baltijas reģionā, kas darbojas Latvijā. 2022 .gadu uzņēmums noslēdza ar 79 miljonu EUR apgrozījumu. “PET Baltija” veic izlietoto polietilēnteraftalāta (PET) pudeļu pārstrādi un ir nozares līderis Baltijas valstu mērogā. Pārstrādes produktu portfelī ir augstas kvalitātes PET pārslu granulas (tostarp piemērotas pārtikas produktu iepakojuma ražošanai), kas gandrīz 100% apmērā tiek eksportētas. “PET Baltija” īpašnieks ir “Eco Baltia”, kas ir Baltijas valstīs lielākā vides un atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu grupa un nodrošina pilna cikla atkritumu apsaimniekošanas risinājumus no atkritumu savākšanas un šķirošanas līdz sekundārajai izejmateriālu loģistikai, vairumtirdzniecībai un izejmateriālu apstrādei.